اخبار باربری و اتوبار

لیست جدید نرخ باربری و اثاث کشی

لیست نرخ باربری و قیمت اثاث کشی به تمامی نقاط تهران و کشور بر اساس نوع خودرو، نوع خدمات و نوع بار یا اثاث در سایت کیهان بار بروز شد. قیمت ها و نرخ های باربری و اسباب کشی در لیست جدید کاهش چشمگیری داشته است. برای اطلاع از لیست جدید قیمت ها به منوی نرخ باربری و اسباب کشی مراجعه کنید.