هزینه باربری در تهران

نوع وسیله بازه زمانی نرخ هزینه به ازای ساعت کار اضافی
وانت بار یک سرویس 40 تا 50 هزار تومان -
نیسان بار یک سرویس 50 تا 60 هزار تومان -
کامیون، خاور 608 و خاور 808 یک سرویس 90 تا 100 هزار تومان -
کارگر یک سرویس 30 تا 35 هزار تومان -
کامیون شامل خاور 608، خاور 808 و ایسوزو میباشد
ساعت اضافی برای کامیون از ساعت سوم و برای نیسان از ساعت دوم به بعد محاسبه می شود
ظرفیت وانت کمتر از یک تن و برای نیسان بار کمتر از دو تن است
دستمزد کارگران به ازای هر سرویس از 20 تا 30 هزار تومان می باشد
اگر راننده در حمل و چیدن وسایل نقش داشته باشد، بعنوان کارگر در نظر گرفته می شود

هزینه باربری به شهرستان ها

مقصد عنوان وانت بار نیسان بار کامیون روباز کامیون مسقف
اصفهان حمل و انتقال انواع بار 240 هزار تومان 260 هزار تومان 390 هزار تومان 440 هزار تومان
مشهد حمل و انتقال انواع بار 380 هزار تومان 420 هزار تومان 580 هزار تومان 630 هزار تومان
کرج حمل و انتقال انواع بار 75 هزار تومان 90 هزار تومان 100 هزار تومان 130 هزار تومان
شیراز حمل و انتقال انواع بار 370 هزار تومان 400 هزار تومان 590 هزار تومان 650 هزار تومان
تبریز حمل و انتقال انواع بار 290 هزار تومان 340 هزار تومان 500 هزار تومان 550 هزار تومان
قزوین حمل و انتقال انواع بار 200 هزار تومان 270 هزار تومان 280 هزار تومان 330 هزار تومان
اراک حمل و انتقال انواع بار 250 هزار تومان 280 هزار تومان 390 هزار تومان 450 هزار تومان
قم حمل و انتقال انواع بار 200 هزار تومان 240 هزار تومان 260 هزار تومان 290 هزار تومان
سمنان حمل و انتقال انواع بار 200 هزار تومان 270 هزار تومان 390 هزار تومان 450 هزار تومان
کرمان حمل و انتقال انواع بار 400 هزار تومان 480 هزار تومان 600 هزار تومان 680 هزار تومان
کرمانشاه حمل و انتقال انواع بار 300 هزار تومان 340 هزار تومان 450 هزار تومان 500 هزار تومان
ایلام حمل و انتقال انواع بار 400 هزار تومان 450 هزار تومان 600 هزار تومان 630 هزار تومان
همدان حمل و انتقال انواع بار 250 هزار تومان 280 هزار تومان 380 هزار تومان 420 هزار تومان
ارومیه حمل و انتقال انواع بار 300 هزار تومان 380 هزار تومان 580 هزار تومان 640 هزار تومان
سنندج حمل و انتقال انواع بار 250 هزار تومان 330 هزار تومان 450 هزار تومان 490 هزار تومان
ساری حمل و انتقال انواع بار 270 هزار تومان 290 هزار تومان 400 هزار تومان 450 هزار تومان
رشت حمل و انتقال انواع بار 250 هزار تومان 290 هزار تومان 400 هزار تومان 470 هزار تومان
گرگان حمل و انتقال انواع بار 300 هزار تومان 350 هزار تومان 440 هزار تومان 490 هزار تومان
اردبیل حمل و انتقال انواع بار 350 هزار تومان 420 هزار تومان 500 هزار تومان 650 هزار تومان
خرم آباد حمل و انتقال انواع بار 290 هزار تومان 340 هزار تومان 450 هزار تومان 500 هزار تومان
زنجان حمل و انتقال انواع بار 270 هزار تومان 300 هزار تومان 400 هزار تومان 480 هزار تومان
بجنورد حمل و انتقال انواع بار 400 هزار تومان 440 هزار تومان 580 هزار تومان 680 هزار تومان
شهرکرد حمل و انتقال انواع بار 270 هزار تومان 280 هزار تومان 400 هزار تومان 450 هزار تومان
اهواز حمل و انتقال انواع بار 400 هزار تومان 490 هزار تومان 650 هزار تومان 690 هزار تومان
زاهدان حمل و انتقال انواع بار 600 هزار تومان 750 هزار تومان 1/000 هزار تومان 1/180 هزار تومان
بندر بوشهر حمل و انتقال انواع بار 490 هزار تومان 670 هزار تومان 780 هزار تومان 850 هزار تومان
بندرعباس حمل و انتقال انواع بار 650 هزار تومان 690 هزار تومان 800 هزار تومان 850 هزار تومان
یزد حمل و انتقال انواع بار 300 هزار تومان 390 هزار تومان 450 هزار تومان 550 هزار تومان
یاسوج حمل و انتقال انواع بار 350 هزار تومان 450 هزار تومان 630 هزار تومان 680 هزار تومان
کامیون شامل خاور 608، خاور 808 و ایسوزو میباشد

لیست کامل نرخ ها

شرکت باربری و اتوبار کیهان بار تهران در راستای تکریم مشتریان خود اقدام به کاهش نرخ قیمت های حمل و نقل بار و اثاثیه نموده است. آخرین قیمت های اعلام شده توسط مدیر شرکت به شرح زیر میباشد: