باربری و اتوبار استان همدان|88544989

باربری و اتوبار استان همدان

باربری و اتوبار کیهان بار

باربری به استان همدان

باربری کیهان بار همواره آماده است تا بارها و اثاثیه های شما را در هر حجمی به به هریک ا ز شهرستان های این استان و یا به هریک از شهرک های صنعتی و کارخانجات ببرد . باربری کیهان بار همواره به رضایت مشتریان می اندیشد به همین دلیل شرایطی را فراهم آورده است تا افرادی که قصد نقل مکان به استان تاریخی همدان و یا رساندن بار به شرکت ها وکارخانجات صنعتیش را دارند به راحتی بتوانند به وسایل نقلیه باربری که به شهرستان نیز بار می برد دسترسی داشته باشند . باربری کیهان بار بارها و اثاثیه مشتریان را به صورت رایگان بیمه می نماید و هزینه باربری را با توجه به نرخ تعیین شده توسط اتحادیه حساب می کند . باربری برای جاده های کوهستانی افرادی آشنا با این مناطق را در مجموعه کاری خود قرار داده است .

عزیزان تهرانی ساکن هر منطقه می توانند به نزدیکتریتن شعبه ی باربری که در اطراف آنها قرار دارد تماس بگیرند :

22923810                       88544989                               44717664