باربری و اتوبار شهرک پرواز

دفتر باربری و اتوبار کیهان بار تهران در شهرک پرواز

 در باره منطقه شهرک پرواز:

حمل و نقل بار و اثاثیه منزل در داخل شهر تهران. شماره های تماس دفتر شهرک پرواز:

 44337358