باربری و اتوبار سازمان برنامه ٤٤٣٣٧٣٥٨

دفتر باربری و اتوبار کیهان بار تهران در سازمان برنامه

باربری سازمان برنامه | اتوبار سازمان برنامه


باربری و اتوبار سازمان برنامه از مشغله های کاری خانواده ها آگاهی دارد برای همین خدمات خود را به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته ارائه کرده است تا کسانی که به دلیل مسائل کاری در طول روز نمی توانند جابجا شوند هر ساعت که خواستند به خدمات باربری دسترسی داشته باشند.

 باربری و اتوبار سازمان برنامه هزینه باربری را با توجه به نرخ اتحادیه حساب می شود. برای مشاهده هزینه های باربری می توانید بر روی نرخ باربری کلیک کنید.

در تعیین نرخ باربری چندین عامل از جمله نوع وسیله نقلیه، مسافت از مبدا تا مقصد و مدت زمان جابه جایی تاثیرگذار است. شما می توانید سرویس متناسب با بودجه خود را انتخاب کنید.

شماره تماس دفتر باربری و اتوبار سازمان برنامه : ٤٤٣٣٧٣٥٨

باربری و اتوبار سازمان برنامه