باربری و اتوبار آپادانا|88890412

باربری و اتوبار آپادانا

باربری و اتوبار کیهان بار

باربری منطقه 5 شعبه آپادانا

آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار برای همشهریان تهرانی می باشد .باربری به صورت شبانه روزی و در تمامی ایام سال آماده باربری و اتوبار

برای همشهریان می باشد. باربری به صورت رایگان وسایل شما عزیزان را بیمه می نماید . باربری انواع وسایل باربری را در زیر مجموعه کاری

خود قرار داده است .

شماره تماس ما : 88890412