باربری و اتوبار شهرک شهید باقری|44717656

باربری و اتوبار شهرک شهید باقری

باربری . اتوبار کیهان بار

باربری منطقه 22 شعبه شهرک شهید باقری

آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار برای شهروندان ساکن شهرک شهید باقری می باشد . باربری به صورت شبانه روی و در تمام ایام هفته آماده

ارائه خدمات باربری و اتوبار برای ساکنین استان تهران می باشد . باربری کیهان بار دارای مجوز رسمی از اتحادیه و بیش از 15 سال سابقه می

باشد . باربری کیهان بار همیشه به قوانین مربوط به اتحادیه احترام گذاشته و آنها را رعایت می کند   , از جمله این قوانین بیمه نمودن رایگان

وسایل و بار ها تا مانع از وارد امدن خسارت مالی به مشتری گردد . باربری هزینه باربری را با توجه به نرخ تعیین شده توسط اتحادیه حساب

می کند . باربری کیهان بار بار هارا هم در سطح استان تهران و دیگر استان های کشور جابجا می نماید .

شماره تماس باربری : 44717656