باربری و اتوبار درکه|22923810

باربری و اتوبار درکه

باربری و اتوبار کیهان بار

بارببری منطقه 1 شعبه درکه

آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار برای ساکنین استان تهران می باشد . باربری کیهان بار در تمامی مناطق و شهرستان های تهران سفارش

باربری را می پذیرد . هزینه باربری با توجه به نرخ تعیین شده توسط اتحادیه حساب می گردد . باربری برای حفظ اموال شما از هرگونه

آسیب دیدگی در طی جابجایی و حمل و نقل تمامی اثاثیه و بار های شما عزیزان را به صورت رایگان بیمه می نماید .

شماره تماس ما : 22923810