باربری و اتوبار ازگل 22921094

باربری و اتوبار ازگل

دفتر باربری و اتوبار کیهان بار تهران در ازگل

 درباره منطقه ازگل:

باربری و اتوبار کیهان بار تهران آماده سرویس دهی به تمام نقاط تهران می باشد.

اتوبار و باربری کیهان بار دارای انواع وسایل و ماشین های حمل و نقل ، دارای بیمه نامه ، دارای لوازم بسته بندی و سلفن کشی کلیه وسایل می باشد.

کار اصلی اتوبار کیهان بار جابجایی انوع وسایل و باکارگران ورزیده به صورت شبانه می باشد.

نمایندگی باربری کیهان بار در منطقه یک 1 ازگل تهران.

شماره تماس دفتر ازگل:22899783