باربری و اتوبار سهروردی|88544989

باربری و اتوبار سهروردی

باربری واتوبار کیهان بار

باربی منطقه7 شعبه سهروردی

درتمام ایام سال و به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حملو نقل و باربری به سراسر کشور می باشد . 

باربری کیهان بار احتیاط در حمل وجابجایی وسایل و بیمه نمودن بار که در صورت آسیب دیدگی هریک از وسایل بیمه متقبل هزینه آن 

شی یا کالا خواهد شد.

باربری کیهان بار دارای کادری ماهر در زمینه جابجایی و حمل و نقل وسایل با خودرو خواهد بود.

شماره تماس ما : 88544989