باربری و اتوبار گاندی 88544989

باربری و اتوبار گاندی

دفتر باربری و اتوبار کیهان بار تهران در گاندی

درباره منطقه گاندی:

اگر مشکلات شما به بزرگی یک اقیانوس است کیهان بار تا کشتی سوار بر امواج آن است.

باربری و اتوبار کیهان بار دارای کارکنان آماده و ورزیده می باشد.

اتوبار و باربری کیهان بار در منطقه شش 6 گاندی.

اعتماد ارزنده ترین سرمایه ماست و کیهان بار سرمایه ای بزرگ به اندازه تهران بزرگ دارد.

شماره های تماس دفتر باربری و اتوبار در گاندی:88544989