باربری واتوبار بهشتی | 88544989

باربری و اتوبار بهشتی

باربری واتوبار منطقه 3

شعبه بهشتی

آماده ارائه هرگونه خدمات می باشد . خدماتی که ارائه می شوند عبارت اند از :

1.حمل بار به سراسر کشور

2.بیمه وسایل به صورت رایگان

3.امکان استفاده از انواع وسایل حمل ونقل

                                                         شماره تماس ما :88544989

 

شما می توانید برای اطلاع از قیمت ( نوع وسیله -شهرستان مورد نظر) به صفحه خانه بروید .