باربری و اتوبار دانشگاه شریف|44337358

باربری و اتوبار دانشگاه شریف

باربری و اتوبار کیهان بار

باربری منطقه 2 شعبه دانشگاه شریف

آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار برای همشهریان تهرانی می باشد . باربری به صورت شبانه روزی و در تمامی ایام سال آماده ارائه خدمات

باربری و اتوبار می باشد . باربری با در نظر داشتن خستگی افراد سعی در استخدام کادری صبور و ماهر در زمینه باربری می باشد ,تا محیطی

آرام را برای مشتریان فراهم سازد . باربری به همراه کارهای بسته بندی و چیدمان وسایل , بار های شما عزیزان رابه صورت رایگان بیمه

می نماید .

شماره تماس باربری : 44337358