باربری و اتوبار فرحزادی|88544989

باربری و اتوبار فرحزاد

باربری و اتوبار کیهان بار

منطقه 2 شعبه فرحزاد

آماده ارائه خدمات باربری و حمل و قل برای ساکنین استان تهران می باشد .

 باربری کیهان بار آماده جابجایی و حمل و نقل بار و اثاثیه ساکنین عزیز استان تهران به دیگر مناطق دیگر استان تهران یا استان های دیگر

کشور است .

باربری توسط کادری ماهر صورت می پذیرد . باربری کیهان بار بیمه رایگان اثاثیه و بار شما این اطمینان را به شما می دهد که در صورت

هرگونه آسیب دیدگی به اشیا هزینه توسط بیمه پرداخت خواهد شد .

شماره تماس ما : 88544989