باربری و اتوبار صادقیه|44337358

باربری و اتوبار صادقیه

باربری و اتوبار کیهان بار

باربری منطقه 2 شعبه صادقیه

باربری به صورت شبانه روزی و درتمامی ایام سال آماده ارائه خدمات باربری و اتوبار برای همشهریان تهرانی می باشد . باربری به

همراه بیمه رایگان برای مشتریان عزیز که قصد بار زدن وسایل خود به هر خیابانی در استان تهران و یا هر کدم از استان های دیگر

کشور عزیزمان را دارند هزینه باربری را با توجه به نرخ تعیین شده توسط اتحادیه حساب می کند.

شماره تماس ما :44337358